Regulamin

 

1 Wstęp
Wszystkie zlecenia fotograficzne przyjmowane przez serwis www.fotopyrczak.pl realizowane są zgodnie z niniejszym regulaminem.

2
Zasady funkcjonowania
Serwis internetowy www.fotopyrczak.pl jest obsługiwany przez firmę

FOTO-VIDEO\"KRZYŚ\"s.c.
Renata i Marek Pyrczak
Siedziba
73-150 Łobez ul. Segala 4    
    NIP:854-21-35-255
REGON:812418188

konto bankowe BZWBK

nr: 22 1090 2646 0000 0001 0352 6072

email do biura:info@fotopyrczak.pl


 

Firma wykonuje wszelkie czynności związane z wykonywaniem usług objętych regulaminem. Usługi fotograficzne realizowane są przez laboratorium zgodnie z aktualną ofertą dostępną na stronie internetowej. Usługi serwisu www.fotopyrczak.pl polegają na przyjmowaniu od użytkowników za pośrednictwem serwisu internetowego graficznych plików zdjęciowych celem wywołania zdjęć - na warunkach określonych przez Użytkownika - i ich przekazaniu lub odesłaniu ich za pośrednictwem poczty lub kuriera. Usługi www.fotopyrczak.pl mają odpłatny charakter.

3

Użytkownik
Użytkownikiem serwisu internetowego www.fotopyrczak.pl jest osoba mająca status prawny konsumenta w rozumieniu prawa polskiego, czyli osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat oraz posiada pełną zdolność do czynności prawnych i która zarejestrowała się jako Użytkownik systemu. Złożenie zlecenia poprzez serwis internetowy www.fotopyrczak.pl oznacza wyrażenie zgody przez zlecającego na przetwarzanie danych osobowych, na potrzeby wykonania usług i realizacji zamówień oraz akceptację regulaminu świadczonych usług internetowych. Zarejestrowanie się w serwisie jest równoważne z wyrażeniem zgody na otrzymywanie informacji o zmianach w funkcjonowaniu serwisu oraz informacji handlowych i marketingowych.

4

Zamawianie
Serwis www.fotopyrczak.pl umożliwia zamawianie odbitek określonych w ofercie umieszczonej na stronie internetowej serwisu. Zlecenie wykonania usługi należy złożyć w następujący sposób: - zarejestrować się na stronie internetowej www.fotopyrczak.pl. Po otrzymaniu na podany przy rejestracji adres e-mailowy kodu aktywacyjnego - zalogować się oraz utworzyć na swoim koncie album z plikami graficznymi, które następnie należy przesłać na serwer według instrukcji znajdującej się na stronie. Po otrzymaniu komunikatu o poprawnym przesłaniu zdjęć na serwer należy stworzyć z nich zamówienie według kolejnych kroków podanych na stronie.

5

Warunki realizacji zleceń

Użytkownik zlecający wykonanie usługi odpowiedzialny jest za prawidłowe przygotowanie pliku cyfrowego do naświetlenia. Laboratorium Fotopyrczak stara się nie ingerować w przysłane pliki cyfrowe, chyba, że wyraźnie wymagają one korekty barwnej lub gęstościowej(rozjaśnienie , ściemnienie).
Warunki techniczne wykonania zlecenia:
Nieprawidłowo wypełniony formularz danych użytkownika nie będzie rozpatrywany. Potwierdzenie zamówienia jest automatycznie generowane przez serwis www.fotopyrczak.pl i wysyłane na adres e-mail Zleceniodawcy.
Zlecenia wykonywane są przez laboratorium \"Fotopyrczak\".
Odbitki z plików cyfrowych na papierze fotograficznym wykonywane są w wybranym przez Zleceniodawcę formacie. Odbitki wykonywane są wyłącznie z plików zapisanych w formacie JPG lub BMP.

6

Warunki dostawy.
Zamówione usługi i towary są dostarczane do wybranego przez Użytkownika punktu odbioru lub wysłane za pośrednictwem poczty, listem priorytetowym lub paczką kurierską .

7

Formy płatności:
Gotówką : w przypadku odbioru zlecenia w wybranym punkcie kolektorskim, przy odbiorze przesyłki pocztowej za pobraniem lub kurierskiej za pobraniem.
Przelewem: tylko w przypadku wysyłki zlecenia drogą pocztową lub kurierem.

8

Cennik
Zlecenia realizowane są zgodnie z aktualnym cennikiem dostępnym na stronie internetowej www.fotopyrczak.pl. Jeśli zlecenie jest wysyłane za pośrednictwem poczty lub kuriera na adres podany przez Użytkownika, to całkowita cena usługi składa się z opłaty za usługę fotograficzną i za przesyłkę.

9

Rezygnacja z realizacji zlecenia.
Użytkownik ma prawo w czasie 1 godziny od momentu złożenia zlecenia, odstąpić od umowy wysyłając e-mail za potwierdzeniem odbioru z informacją, które zlecenie ma zostać anulowane bądź telefonicznie . Po w/w czasie rezygnacja z realizacji zlecenia jest niemożliwa z uwagi na charakter świadczonej usługi.

10

Reklamacje.
W przypadku ewentualnych reklamacji należy skontaktować się z laboratorium za pośrednictwem e-mail reklamacje@fotopyrczak.pl bądź listownie w terminie 14 dni od daty otrzymania wywołanych zdjęć. Podstawą wszczęcia procedury reklamacyjnej jest dokładny opis zastrzeżeń wobec zrealizowanej usługi. Konieczne jest wówczas odesłanie reklamowanych zdjęć na własny koszt (w przypadku, gdy zdjęcia dostarczone były za pośrednictwem poczty lub kuriera), na adres firmy wraz z dowodem zakupu, lub bezpłatnie poprzez punkt odbioru. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji, gdy zdjęcia dostarczone były za pośrednictwem poczty lub kuriera, koszty przesyłki pokrywa Użytkownik. W przypadku przesyłek pocztowych lub kurierskich, jeśli opakowanie jest uszkodzone, należy w obecności pracownika poczty lub kuriera sporządzić protokół szkody nie przyjmując zdjęć. Przyjęcie przesyłki przez odbiorcę oznacza brak zastrzeżeń co do transportu. Reklamacja jest uwzględniana w przypadku pojawienia się różnic pomiędzy zamówionymi zdjęciami, a zawartością przesyłki w terminie 7 dni od odbioru zdjęć.

11

Prawa autorskie.
Fotopyrczak w przestrzeganiu prawa autorskiego zdaje się wyłącznie na oświadczenia Użytkowników. Fotopyrczak przyjmuje, że Użytkownik posiada prawa do wszystkich przesłanych plików. Jeśli prawa autorskie osób trzecich zostaną naruszone, całą odpowiedzialność ponosi Użytkownik. Jest on zobowiązany do zwolnienia Fotopyrczak z wszelkich roszczeń osób trzecich, a także zwrotu kosztów poniesionych przez Fotopyrczak w związku z dochodzeniem prawnym.

12

Wyłączenia.
Przedmiotem usługi nie mogą być zdjęcia zawierające treści, które powszechnie uznawane są za: obelżywe, zniesławiające lub w inny sposób naruszające dobra osobiste osób trzecich, w tym prawa autorskie i im pokrewne, przedstawiające jakąkolwiek formę przemocy, profanacji bądź pornografii, treści sprzeczne z obowiązującym prawem i ogólnie przyjętymi normami.
 

Z powyższych powodów Fotopyrczak może odmówić przyjęcia zlecenia do realizacji. Firma nie ponosi odpowiedzialności za treść zlecenia.

Nie stosowanie się do warunków regulaminu powoduje odrzucenie zamówienia Użytkownika, jako niepodlegającego

 

Informacja o korzystaniu z plików Cookies.

W celu realizacji usług ta strona zapisuje w urządzeniu użytkownika niewielkie informacje w postaci plików Cookies.

Dowiedz się więcej o plikach cookies.

Polecamy
Skrócony Cennik
FormatCena już od ...
9x13 (Połysk)0,60 PLN
10x15 (Matowy)0,71 PLN
10x15 (Połysk)0,71 PLN
13x18 (Połysk)1,44 PLN
13x18 (Matowy)1,60 PLN
15x21 (Matowy)2,00 PLN
15x21 (Połysk)2,00 PLN
18x24 (Matowy)4,80 PLN
20x30 (Połysk)10,00 PLN
21x30 (Jedwabisty)8,00 PLN

Zobacz pełny cennik.

webPhoto Itero 2.2.2.757

webPhoto
webPhoto
webPhoto
webPhoto
webPhoto